Biografie

Oprichting & beginjaren
Schutterij Sint Paulus Roggel is ontstaan omdat er een aantal leden van schutterij Sint Petrus het niet eens waren met de verplaatsing van de schietboom. Een zestal personen, te weten Tjeu Claessen, Wiekes Gijzen, Toon Janssen, Hein Nies, Nelis Boonen en Piet Puts richtten op 28 maart 1955 een nieuwe schutterij op. Gekozen werd voor de naam “Sint Paulus”. De achterliggende gedachte hierbij was dat bij een eventueel hernieuwd samengaan van beide schutterijen, de nieuwe naam "St. Petrus & Paulus" zou kunnen worden. De eerste buks werd geleend van de schutterij uit Putbroek. Het eerste lid van de drumband in 1955 was Jan Berger.

Huisvesting
Het eerste schutterslokaal was gevestigd bij café Crins op de Markt. Hier werd ook de eerste schietboom geplaatst. Omdat ook hier toen al een kogelvanger moest worden geplaatst en deze erg lang op zich liet wachten, werd de eerste tijd geoefend bij café Houtrust te Haelen. Helaas ontstonden er steeds meer problemen met het schietterrein van de vereniging, waardoor moest worden uitgezien naar een ander schootsveld.
De nieuwe locatie werd gevonden bij Frans Goeden, bij café Dennenoord, Op de Bos 6, te Roggel, aan de rand van het natuurgebied Leudal. Dit werd het nieuwe clublokaal en op 3 juli 1958 werd hier de nieuwe schietboom geplaatst.
In 1974 werd door de schutterij een eigen houten verenigingslokaal aangekocht van de Gemeente Roggel. Dit lokaal had dienst gedaan als onderkomen voor de Roggelse jeugd en bejaarden. Detail hierbij is dat het vervangende gebouw van de Gemeente Roggel op drie jaar na nog net zo lang dienst heeft gedaan als het door de vereniging overgenomen gebouw. Het lokaal werd weer opgebouwd op het terrein dat beschikbaar was gesteld door Piet Goeden, de uitbater van café Dennenoord. Hierin werden vanaf toen vele activiteiten van de vereniging georganiseerd. De opening van het gebouw vond plaats op 5 april 1975. Het lokaal kreeg de naam ”de Korrel”, vernoemd naar het schiet-richtinstrument.
In 1976 werd een nieuw schietterrein ingericht achter ”de Korrel”. Op dit fraaie terrein met 6 (en later 8) schietbomen, werden vanaf toen jaarlijks allerlei schietwedstrijden voor schutterijen gehouden.
In 1985 werd er een nieuw dak op ”de Korrel” gemaakt terwijl er ook een begin werd gemaakt met de bouw van een nieuwe opslagruimte voor materialen van de vereniging.
Op 6 januari 1995 werd in verenigingsverband voor de laatste keer gebruik gemaakt van ons eigen clublokaal ”de Korrel”. Op 4 maart werd voor de eerste keer gebruik gemaakt van de nieuwe zaal ”Dennenoord”, terwijl op 3 juni ons nieuwe repetitielokaal te bezichtigen was.
In 2008 werd door de provinciale staten beslist dat kogelvangers verplicht werden. Dat betekende dat ook schutterij St. Paulus over moest gaan tot de aanschaf van een kogelvanger. Uiteindelijk werd, na goedkeuring van de leden tijdens een extra vergadering, besloten om van schutterij St. Martinus Maasbree een tweedehands kogelvanger te kopen van het type ''helderzicht'' van de Fa. Janssen. De kogelvanger werd in 2009 aangekocht en in het voorjaar van 2010 geinstalleerd, compleet met hekwerk en terras, op het schietterrein achter Zaal Dennenoord. De eerste schietboom werd ook vervangen en vervaardigd uit metaal.
In het voorjaar van 2011 werden 7 van de 8 schietbomen op het terrein vervangen door de afgedankte houten schietbomen van schuttersbond EMM.
Heden ten dage is Café Zaal Dennenoord nog altijd het thuishonk van de vereniging, met dank aan de familie Goeden-Verstappen, door de jaren heen niet alleen huisvesters maar ook zelf zeer actief binnen de vereniging.

Drumband
In 1959 werd de drumband met 3 personen uitgebreid tot 4 personen, terwijl men tevens probeerde een pijperkorps op te richten. Helaas liep deze poging op niets uit.
Op 24 september 1961 nam de drumband voor de eerste keer deel aan een concours, in Roermond. In de Junioren afdeling C werd met 128 punten een eerste prijs behaald.
In 1962 telde de drumband onder leiding van Har Hendriks 12 leden. Na enkele jaren waren er daar helaas nog maar 5 van overgebleven. Door het aantrekken van dames bij de drumband werd deze weer nieuw leven ingeblazen, maar ook nu weer bleven er na enkele jaren slechts 4 leden over. Door de enorme inzet van de toenmalige secretaris & penningmeester Har Bex, werden in 1968 een aantal oud drumbandleden teruggehaald, onder de voorwaarde dat de inmiddels op non-actief gestelde drumbandinstructeur Har Hendriks ook weer terug zou keren. Zo geschiedde en het aantal drumbandleden bleef stijgen en bereikte in de volgende jaren snel 21 leden. De drumband trad toe tot de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen.
Op 24 augustus 1975 nam de drumband in Grathem deel aan een LBT Bondsconcours in de 3de divisie. Ze behaalde hier met 208 punten een eerste prijs met promotie naar de 2de divisie.
Op 29 november 1975 werd deelgenomen aan het Limburgs Kampioenschap in Venray. Hier werd met 199 punten een eerste prijs behaald.
Op 21 augustus 1977 nam de drumband in Neeritter deel aan een LBT Bondsconcours in de 2de divisie. Ze behaalde hier met 195 punten een eerste prijs met promotie naar de 1ste divisie.
Op 27 november 1977 werd deelgenomen aan het Limburgs Kampioenschap. Hier werd met 194½ punten een eerste prijs behaald.v Op 10 juni 1979 nam de drumband in Bergen deel aan een LBT Bondsconcours in de 1ste divisie, sectie A. Ze behaalde hier met 204½ punten een eerste prijs met promotie naar de Ere-divisie.
Op 25 november 1979 werd deelgenomen aan het Limburgs Kampioenschap in Stein. Hier werd met 202 punten een eerste prijs behaald in de 1ste divisie, sectie A.
Deelname aan het Concours der Lage Landen in Hamont in 1979 in de midden-afdeling resulteerde in een score van 81,5 op 100 punten.
Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de vereniging werd op 28 september 1980 voor de eerste keer een LBT Bondsconcours georganiseerd.
Op 27 september 1981 nam de drumband in Helden deel aan een LBT Bondsconcours in de Ere-divisie, sectie A. Ze behaalde hier met 293 punten een eerste prijs.
In 1983 werd de drumband kampioen marswedstrijden van schuttersbond E.M.M. in de Ere-divisie.
Op 25 september 1983 nam de drumband in Lottum deel aan een LBT Bondsconcours in de Ere-divisie, sectie A. Ze behaalde hier met 294 punten een eerste prijs.
In 1985 werd voor de tweede keer een LBT Bondsconcours georganiseerd.
Op 21 september 1986 nam de drumband in Berg a/d Maas deel aan een LBT Bondsconcours in de Ere-divisie, sectie AB. Ze behaalde hier met 292 punten een eerste prijs.
Op 17 september 1989 nam de drumband in Grathem deel aan een LBT Bondsconcours in de Ere-divisie, sectie AB. Ze behaalde hier met 317 punten een eerste prijs met promotie.
Op 26 november 1989 werd deelgenomen aan het Limburgs Kampioenschap in Maasbracht. Hier werd met 314 punten een eerste prijs behaald in de Ere-divisie, sectie AB.
Op 18 januari 1990 werd op gepaste wijze afscheid genomen van oud-instructeur en ere-lid Har Hendriks. Als instructeur stond hij aan de basis van de successen.
Door de drumband en individuele leden werden er in 1991 opnamen gemaakt voor de vervaardiging van een gezamenlijke CD productie.
Op 15 september 1991 nam de drumband in Nieuwenhagen deel aan een LBT Bondsconcours in de Ere-divisie, sectie AB. Ze behaalde hier met 312 punten een eerste prijs.
Op 24 november 1991 werd deelgenomen aan het Limburgs Kampioenschap in Maastricht. Hier werd in de Ere-divisie, sectie AB, met 327 punten een eerste prijs behaald met lof der jury.
De drumband werd in 1992 winnaar van de wisselbeker in de ere-divisie van schuttersbond E.M.M. voor de marswedstrijden.
In 1993 werd de drumband wederom winnaar van de wisselbeker in de ere-divisie van schuttersbond E.M.M. voor de marswedstrijden.
Op 25 september 1994 nam de drumband in Heythuysen deel aan een LBT Bondsconcours in de Ere-divisie, sectie AB. Ze behaalde hier met 93,4 punten een eerste prijs met lof der jury.
Op 27 november 1994 werd deelgenomen aan het Limburgs Kampioenschap in Brunssum. Hier werd in de Ere-divisie, sectie AB, met 94,92 punten een eerste prijs behaald met lof der jury. Ook werd de prijs voor het hoogste dagpuntentotaal in de wacht gesleept. Ter gelegenheid van dit succes werd van Gedeputeerde Staten van Limburg een waarderingssubsidie ontvangen.
Op 23 april 1995 werd deelgenomen aan het Nederlands Kampioenschap in Amsterdam. Hier werd in de Ere-divisie, sectie AB, met 94,5 punten het Nederlands Kampioenschap in de wacht gesleept met lof der jury en het hoogste aantal punten bij de drumbands.
In december 1995 nam de drumband deel aan het S.M.N. Kampioenschap in Amsterdam. Hier werd met een score van 94.17 punten en lof der jury de Nederlandse landstitel veroverd.
Op 6 februari 2000 werd deelgenomen aan de Nederlandse Kampioenschappen van de F.K.M. voor drumbands in Nederweert. Hier werd in de Ere-divisie, sectie A-2, met 94,33 punten het Nederlands Kampioenschap in de wacht gesleept met lof der jury.


Solisten
In 1988 wist Frank Voermans tijdens de Limburgse Kampioenschappen voor solisten de eerste Limburgse kampioenstitel te veroveren.
Op 7 mei 1989 namen Mark en Frank Voermans deel aan het Nederlands Kampioenschap in Bussum in de 2de divisie. Mark werd Nederlands Kampioen met 110 punten terwijl Frank met 108 punten op de tweede plaats eindigde. Als duo traden ze eveneens op en eindigden hier met 102½ punt op de tweede plaats.
Op 13 mei 1990 werd Frank Voermans in de eerste divisie Nederlands Kampioen met lof der jury met een puntentotaal van 111½ punt. Mark Voermans werd tweede met 109 punten, eveneens met lof der jury. Beiden traden op als duo en werden Nederlands Kampioen met lof der jury met een puntentotaal van 114 punten en tevens de hoogste score van de wedstrijd.
Op 7 april 1991 werd Mark Voermans in de Ere-divisie, sectie AB, Nederlands Kampioen met lof der jury met een puntentotaal van 116 punten. Mark Voermans en Frank Voermans traden op als duo in de Ere-divisie, sectie AB, en werden Nederlands Kampioen met lof der jury met een puntentotaal van 113 punten.
Op 14 april 1991 werden Cindy Voermans en Heidi Metsemakers in de derde divisie Limburgs kampioen met 102 punten.
Op 3 mei 1992 werd Mark Voermans in Noordwijkerhout in de Ere-divisie, sectie AB, Nederlands Kampioen met lof der jury met een puntentotaal van 113 punten en de hoogste dagscore. Mark Voermans en Twan Bakker traden op als duo in de Ere-divisie, sectie AB, en werden Nederlands Kampioen met een puntentotaal van 109 punten.
Op 2 mei 1993 werd Mark Voermans in Tegelen in de Ere-divisie, sectie AD, Nederlands Kampioen met lof der jury met een puntentotaal van 116 punten en de hoogste dagscore. Mark Voermans en Bas Voorter traden op als duo in de Ere-divisie, sectie AD, en werden Nederlands Kampioen met lof der jury met een puntentotaal van 111 punten.
Op 24 april 1994 werd Mark Voermans in Rosmalen in de Ere-divisie, sectie AB, Nederlands Kampioen met lof der jury met een puntentotaal van 113 punten en de hoogste dagscore. Mark Voermans en Maurice Jacobs traden op als duo in de eerste divisie, sectie AB, en werden Nederlands Kampioen met lof der jury met een puntentotaal van 110 punten. In de eerste divisie werd Twan Bakker met 105½ punten Nederlands Kampioen terwijl Maurice Jacobs met 104 punten op de tweede plaats eindigde.
Op 10 september 1994 namen enkele leden deel aan de S.M.N. Kampioenschappen in Bussum. Mark Voermans behaalde in de Ere-divisie met 53 punten de landstitel terwijl Dirk Hendriks en Twan Bakker als duo met 56 punten eveneens de landstitel behaalden.
In mei 1995 werd deelgenomen aan de F.K.M. Kampioenschappen voor solisten en ensembles in Tegelen. Maurice Jacobs werd Nederlands Kampioen in de Ere-divisie, sectie AB, terwijl Mark Voermans in de Ere-divisie, sectie AD, Nederlands Kampioen werd met de hoogste dagscore. Als kwartet behaalden Twan Bakker, Dirk Hendriks, Maurice Jacobs en Mark Voermans eveneens het Nederlands Kampioenschap.
Op 17 maart 1996 waren in Heerlerbaan de Limburgse Kampioenschappen. Het kwartet uit 1995 werd met 111½ punten Limburgs Kampioen met lof der jury. Twan Bakker behaalde in de Ere-divisie een gedeelde kampioenstitel met 110 punten terwijl Mark Voermans met 112 punten de titel in de wacht sleepte met lof der jury en het hoogst dagtotaal.
Op 12 mei 1996 nam Twan Bakker deel aan het Nederlands Kampioenschap in Berlicum. Met een score van 114 punten werd hij Nederlands kampioen met lof der jury.
Op 17 mei 1998 werd Johan Schreurs tijdens de F.K.M. Kampioenschappen in Berlicum met 102 punten Nederlands Kampioen in de 1ste divisie, sectie AB.
Op 9 mei 1999 werd Johan Schreurs tijdens de F.K.M. Kampioenschappen in Berlicum met 104 punten Nederlands Kampioen in de afdeling Uitmuntendheid, sectie D.
Op 2 Juni 2002 werd deelgenomen aan de Nederlandse Kampioenschappen in Berlicum. Johan Schreurs behaalde in de Ere-divisie 107 punten en hiermee het Nederlands Kampioenschap. Het duo Bert Janssen en Johan Schreurs behaalde met 102 punten in de sectie Uitmuntend eveneens het Nederlands Kampioenschap.
Op 18 mei 2003 tijdens het Nederlands Kampioenschap voor solisten en ensembles in Berlicum behaalde het duo Hans Beckers en Rick Schreurs het Nederlands Kampioenschap in de 3de divisie, sectie C, met 85 punten.


Schuttersfeesten
Op 24 april 1955 trad de schutterij toe tot de schuttersbond Eendracht Maakt Macht voor Weert e.o., waardoor op 12 augustus 1956 een Oprichtings- en tevens Bondsschuttersfeest binnen de schuttersbond mocht worden georganiseerd.
In 1976 werd voor de eerste keer in de geschiedenis van de vereniging in Ospeldijk een Bondsschuttersfeest gewonnen.
Tijdens het persoonlijk kampioenschap in 1980 voor schutters van de bond E.M.M. werd schutter Piet Goeden kampioen, hetgeen betekende dat de vereniging in 1981 deze kampioenswedstrijd mocht organiseren.
In 1981 werden door de schutters twee Bondsschuttersfeesten gewonnen.
In 1984 werd in Heythuysen het Dekenale Schuttersfeest gewonnen.


Materialen
Op 2 oktober 1958 werd de eerste nieuwe buks gekocht. Deze werd betaald uit opbrengsten van dansavonden, het inzamelen van oud ijzer, de opbrengst van suikerbietenteelt en verkoop van donateurskaarten.v Eind jaren zestig en begin zeventig werden de inkomsten van de vereniging verkregen uit papierinzamelingen, kaartavonden, kienavonden, organisatie van wielerzesdaagses op home-trainers en organisatie van schietwedstrijden voor schutterijen en schuttersfeesten.
Helaas zijn veel gegevens over de periode tot 1970 verloren gegaan, wel is bekend dat het in die periode niet altijd voor de wind is gegaan met de vereniging.
Tijdens de jaarvergadering in 1974 werd besloten tot de aanschaf van een nieuwe buks.
Op 16 april 1978 presenteerde de vereniging zich in nieuwe uniformen (blauw).
In 1986 werd in Oostenrijk een nieuw naambord met daarop een beeltenis van Sint Paulus vervaardigd.
In 1988 onderging het Koningszilver een grote restauratie. Er werden twee grote zilveren draagjukken aan toegevoegd, terwijl er ook een draagmedaille werd gemaakt waaraan de koningsvogel kwam te hangen, zodat deze bij speciale gelegenheden apart kon worden gedragen in plaats van het gehele koningszilver. Ook konden we in 1988 door tussenkomst van burgemeester J. Peeters gratis 25 onklaar gemaakte Lee Enfield exercitie-geweren in ontvangst nemen, bij het Ministerie van Defensie in Soesterberg.
In februari 1989 werden nieuwe uniformen in ontvangst genomen (zwarte jas, blauwe pantalon).
Op 5 maart 1990 werd het door Sjeng Lemmen geschonken vaandel in ontvangst genomen.
In 1993 werd een nieuwe buks in gebruik genomen.
Op 20 april 1997 werd een prachtige nieuwe materiaalwagen in gebruik genomen.
Op 9 mei 1998 werden nieuwe uniformen (groene jas, zwarte pantalon) en een nieuw verenigingsvaandel ingezegend. Het vaandel kon na één optreden al afgevoerd worden tengevolge van een fabricagefout.
Op 8 december 1999 werd een nieuw geschilderd zijden vaandel aan de leden gepresenteerd.
In 2004 en 2005 werd het nieuwe schietseizoen telkens gestart met een nieuwe buks.


Opmerkelijke gebeurtenissen
Op 4 oktober 1975 vond de oprichting van het damescomité plaats.
In het schietseizoen 1987 werd Corrie Metsemakers-van de Ven als eerste dame beste schutter van de vereniging.
Op 23 april 1989 wist Ton Schreurs voor het derde achtereenvolgde jaar de vogel bij het Koningsschieten naar beneden te halen, waarmee hij zich keizer koonde. Op 30 september vond de officiële inauguratie van keizer Ton Schreurs plaats in de parochiekerk van de Heilige Petrus in Roggel. Door OLS-federatie voorzitter L. Stals werd hem aan het einde van de Eucharistieviering de Keizersmedaille omgehangen.
Op 26 september 1993 wist Corrie Metsemakers – van de Ven als eerste dame in de geschiedenis van de vereniging de koningstitel te veroveren.
Op 26 augustus 1995 konden eindelijk, na een tiental jaren onderhandelen door ons lid Pierre Alers, onze Oostenrijkse gasten van de Oppacher Schützenkompanie uit Jochberg Tirol verwelkomd worden.
Op 22 januari 1995 werd als waardering voor zijn grote verdiensten voor het schutterswezen ons lid Tjeu Nieskens onderscheiden via de investituur in de Edele Eed Broederschap van de Soevereine orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus.
Op 12 maart 2000 werd als waardering voor zijn grote verdiensten voor het schutterswezen ons lid Piet Goeden onderscheiden via de investituur in de Edele Eed Broederschap van de Soevereine orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus.
Van 11 t/m 14 augustus 2000 werd een bezoek gebracht aan de Oppacher Schützenkompanie te Jochberg Tirol, Oostenrijk.
Van 26 tot en met 28 augustus 2005 werd het 50-jarig bestaan van de vereniging gevierd met een receptie, feestavond en organisatie van een jubileums- en tevens bondsschuttersfeest. Tijdens dit weekend waren ook weer onze Jochberger vrienden op bezoek.